Magazyn

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy powierzchnie magazynową w:

 • Bydgoszczy 800 m²
 • Łodzi 350 m²
 • Gliwicach 700 m²
 • Dreźnie (Niemcy) 8000 m²

We wszystkich magazynach utrzymujemy temperaturę w przedziale + 2°C do + 15°C na terenie naszych magazynów dokonujemy kompletacji a z magazynu znajdującego się w Dreźnie codziennie operujemy na liniach:

 • Drezno do Gliwic (Polska)
 • Drezno do Łodzi (Polska)
 • Drezno do Bydgoszczy (Polska)
 • Drezno do Ilava (Słowacja)
 • Drezno do Pragi (Czechy)
 • Drezno do Olomouc (Czechy)

Dwa razy w tygodniu oferujemy przewozy na lini:

 • Drezno do Poznania (Polska)
 • Drezno do Warszawy (Polska)

Dzięki rozbudowanemu systemowi monitoringu oraz wieloletniemu doświadczeniu towary naszych klientów przez cały czas przebywania w naszym magazynie są objęte Systemem Analiz Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwanym systemem HACCP.