Głównym celem Konsorcjum Paweł Wojtaczka jest wzmocnienie dotychczasowej pozycji firmy na rynku usług transportowych poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, ich bezpieczną i terminową realizację oraz ciągły rozwój Firmy.

W Naszej Firmie jakość postrzegamy jako:

  • gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego podczas transportu artykułów spożywczych.
  • stopień, w jakim nasze usługi spełniają potrzeby klientów oraz wymagania obowiązujących norm i przepisów prawnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Firma KONSORCJUM dąży do osiągnięcia w/w celów poprzez bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów, dostosowanie taboru i usług do potrzeb i wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej, szkolenie i budowanie odpowiedzialności pracowników pod kątem wymogów norm Unii Europejskiej oraz przepisów prawnych, wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług, odpowiedni dobór dostawców, eliminowanie powstałych i potencjalnych niezgodności.

Dążymy do tego, aby nasi Klienci byli przekonani, że troska o nich jest kluczowym elementem funkcjonowania Firmy.

Dojrzewająca świadomość zachowania środowiska naturalnego naszej planety jest dzisiaj poważnym wyzwaniem dla ludzkości. W związku z tym od początku prowadzenia działalności, rozwój Firmy KONSORCJUM oraz wszelkie podejmowane inicjatywy pozostają w zgodzie z założeniami polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Dbałość o otoczenie realizowana jest przede wszystkim poprzez wykorzystywanie wyłącznie pojazdów spełniających najostrzejsze normy w tym zakresie – nasze auta posiadają normy ekologii Euro 6. Planowanie transportu odbywa się przy optymalizacji wszystkich parametrów z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, monitorując wszelkie swoje działania w tym zakresie.

Powyższe cele ogólne są przekładane na mierzalne cele szczegółowe, które są okresowo ustalane a ich realizacja jest weryfikowana.

W imieniu wszystkich pracowników KONSORCJUM Paweł Wojtaczka przyjmuję osobistą odpowiedzialność wobec naszych klientów, dostawców i innych zainteresowanych stron za realizację tej Polityki.


Natasza Wojtaczka